Hei! Jeg er ansvarlig for lederutviklingen i Haute Route- programmet. En lederutviklingsreise der integrering av læring er i fokus.

På denne reisen setter vi deg i fokus, og du bestemmer hva du vil jobbe med. Vi vet at det er instinktene som ofte styrer oss, så vi jobber for at læring skal integreres både i hodet og hjertet. Jotunheimen er en fantastisk læringsarena for dette!

Siv Høye

Daglig leder

siv@timbr.as
+47 975 98 506

Haute Route Jotunheimen;
Norges råeste lederutvikling

 

Vi i Timbr tror at effekten av å trene på lederskap utendørs gir en helt annen læring i et konferanserom. Kombinasjonen av et solid faglig innhold med råe opplevelser, gir hva vi kaller #timbreffekten; læring og utvikling som integreres i hodet, hjertet og i kroppen din.

Lederutviklingsprogrammet Haute Route Jotunheimen går over seks måneder, hoveddelen av programmet gjennomføres med en femdagers tur på randonee-ski gjennom mektige Jotunheimen.

Ledelsesutviklinga hjå Timbr er unik med at dei er utrulig flinke til å sette fingen på få men konkrete forbedringsområde. Med fokus på desse områda heilt framme i pannebrasken er dette noko som gir rask utvikling. Det at fleire leiarar samlast og finn individuelle forbetringsområde var også svært lærerikt å vere med på, det gir oss ei innsikt i viktigheita av å ha individuelle fokusområde. Og så er det noko med arenaen, heimekoslege omgivnader, trivelege folk (Siv, Kjetil og Silje) som byr på seg sjølve og bryr seg. Dette kan anbefalast på det varmaste. Må opplevast!

— Dag Loftesnes, daglig leder i Nordbohus Sogn

Hvorfor delta i akkurat dette lederutviklingsprogrammet?

Kombinasjonen av å jobbe med dine utviklingsmål og de ytre rammene med den ville, norske naturen i Jotunheimen, opplevelsene i fellesskap med gruppa, følelsen av å bli utfordret og å mestre, vil sette i gang fysiske og psykiske reaksjoner i kroppen din.

Isolert sett kan det å jobbe med individuelle utviklingsmål være en utfordring i seg selv. Når du i tillegg skal forholde deg til uforutsigbar natur og lange dagsetapper vil du bli satt ordentlig på prøve. Dette fører til at den nye bevisstgjøringen og utviklingen du oppnår, i enda større grad vil sette seg i ryggraden din og bli en del av din naturlige refleks. Det er først da den nye bevisstgjøringen kan integreres i ditt arbeid, på arbeidsplassen din.

 • Du får dine individuelle mål du må jobbe med

 • Du trener når du er mest sliten og det er instinktene som styrer deg

 • Du får tilbakemeldinger du aldri før har fått – og en fantastisk opplevelse

Tøffe krav krever tøffe utfordringer

Vi vet at det stilles tøffe krav til lederskap. Endringene, utviklingen og kravene fra både styre og ansatte gjør at en lederjobb i dag er mer krevende enn tidligere. Som leder må du hele tiden følge opp endringer og omstillinger, både internt i bedriften og eksternt i markedet. Samtidig skal du ivareta ansvaret for team og ansatte. I dette programmet møter du andre ledere i tilsvarende posisjoner som ønsker utvikling på ulike områder. Du vil møte mange av utfordringene du har i dag, men i en annen kontekst.

Som deltaker i lederutviklingsprogrammet Haute Route Jotunheimen vil du bli utfordret på mange områder, og du får ærlige og konstruktive tilbakemeldinger fra nye mennesker som du raskt får tillit til. Du utfordres på både det å lede og bli ledet, og på å finne din rolle i teamet. Naturen og gruppesammensetningen vil være ytre faktorer som påvirker deg, både direkte og indirekte.

Lederutviklingsprogrammet vil sette fokus på viktigheten av tilstedeværelse. Det å vandre i fjellet i flere timer vil påvirke deg på mange måter. Hvordan jobber du for å holde fokus og motivasjon oppe hos deg selv og teamet, når du har gått i flere timer, gnagsårene verker og du er sliten? Hva slags egenskaper og verktøy kan du hente fram fra deg selv og teamet for å kunne stå i det – og nå målet? Klarer du å ivareta de andre i teamet, selv om du begynner å bli sliten, både fysisk og psykisk?

I en hektisk jobbhverdag er vi konstant tilgjengelige ved hjelp av dagens teknologi. Gjennom den fem dager lange turen i Jotunheimen vil du ikke lenger være like tilgjengelig. Du vil få mer bevissthet rundt hva som påvirker deg som leder og person, og hvilke ressurser og verktøy du faktisk bruker når stormen bokstavelig talt blåser rundt ørene dine. Ved å bli bevisst disse, og fysisk integrere det i kroppen mener vi det blir lettere for deg å hente det fram ved senere anledninger, når det blåser opp til storm i din profesjonelle hverdag

Temaer 

 • Endringsledelse
 • Påvirkning
 • Kommunikasjon
 • Tilbakemelding
 • Coaching som et lederverktøy
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Bygge tillit  og trygghet i team
 • Økt selvinnsikt
 • Lede i risiko
 • Lære om naturen

Integrering av læring

Deltakerne definerer egne individuelle utviklingsmål i starten av programmet, og disse blir hovedfokus gjennom hele løpet.

Vi jobber med, og har fokus på hver enkelt deltaker. Vi utvikler deg, med fokus på de utfordringer du har akkurat nå. Etter turen får hver leder individuell coaching og oppfølging, hvor vi jobber med å integrere læring og ulike lederverktøy på din egen arbeidsplass.

I møte med Timbr vil deltakerne balansere mellom å bli utfordret og å mestre i ulike situasjoner. Timbr sin grunnfilosofi er at alle mennesker har et behov for å kjenne på en følelse av utvikling, prestasjon og moro. Ved å ta deltakerne med ut i naturen, koble utfordringer og opplevelser til faglig innhold, bevisstgjøring og refleksjon, mener vi at læringen blir mer integrert, og vi oppnår ønsket endring ved at dette setter seg i ryggmargen; blir en reflekshandling, ikke noe du må tenke på.

Metode

Undervisningen er basert på en kombinasjon av teori, refleksjon, tilbakemeldinger, coaching og diskusjon i grupper. Individets kunnskap og erfaring er viktige faktorer. Vi setter sammen deltagere i grupper med ulike personligheter, fra ulike bransjer for å skape større læring og utvikling – for alle deltakerne.

Vi bruker Oslo, Ringebu og Jotunheimen som lokasjoner i programmet. Undervisning og teori blir gitt i Oslo eller på Høye gård. Trening på lederskapet og integrering av læring foregår utendørs.

Lederutviklingsprogrammet Haute Route Jotunheimen er akkurat det jeg trenger for å utvikle meg som leder!

Haute Route Jotunheimen i lederutvikling?

Det å gå Haute Route Jotunheimen er en tur som er tøff også for de spreke. Haute Route Jotunheimen er en femdagers topptur i Jotunheimen nasjonalpark, og den opprinnelige ruten går over minst åtte breer og syv 2000-meters topper, men valg av rute avhenger av både vær og føre.

I vårt lederutviklingsprogram vil deltakerne starte hver dag med å planlegge dagens etappe, ofte ved å gjennomføre en risikomatrise for å avdekke eventuelle risikoer som kan være knyttet til denne. Etter gjennomført dagsetappe vil dagen avsluttes med evaluering av hvordan dere har jobbet med og blitt utfordret på deres individuelle lederutviklingsmål, gi hverandre feedback og evaluere dagens risikomatrise.

En profesjonell guide er med deltakerne gjennom Jotunheimen og ivaretar deres sikkerhet gjennom turen. Vi har et godt samarbeide med guideselskapet Fjellsentralen.

Første samling:

 

Februar. Programmet starter opp med forberedende dagssamling. Her møter du de andre deltakerne samt guiden som skal være med på turen. Målet med denne samlingen er; gjennomgang av lederutviklingsprogrammet, bli kjent med de andre deltakerne og guiden, samt få en introduksjon av ruta gjennom Jotunheimen. I tillegg presenteres beklednings- og utstyrsliste.

 

Hvor: Oslo

 

Før Haute Route Jotunheimen:

 

Mars. Individuell coaching med tilbakelesning og kartlegging på nettbasert personlighetstet (på arbeidsplass/eller i Timbr sine lokaler) hvor du definerer dine utviklingsmål for programmet. Forberedende til andre samling i Gudbrandsdalen.

 

Andre samling:

 

April. Åtte dager i april samles deltakerne i Gudbrandsdalen for samling på Høye og gjennomføring av Haute Route Jotunheimen.

 

To dager lederutvikling før avreise til Jotunheimen: (4.-5. april).

 

Gjennomføring av Haute Route Jotunheimen (fem dager)

 

Oppfølging av deltakerne (coaching av gruppe og individ) etter endt tredje etappe: (8. april).

 

Etter femte og siste etappe blir det en ettermiddag med debrief, refleksjon og veien videre, før middag og overnatting: 

 

Frokost dag åtte og hjemreise: (11. april).

 

Etter Haute Route Jotunheimen:

 

April – september. Oppfølging og integrering av læring: Vi følger opp deltakerne med coaching to til tre ganger i etterkant av samlingen i Gudbrandsdalen, for å sikre at læringen setter seg og blir en del av lederskapet. Coaching avtales med hver enkelt deltaker og foregår på deltakerens arbeidsplass.

 

Tredje samling:

 

September/oktober. Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en felles dagssamling for oppsummering og evaluering av læringsprosessen og -utbytte.

 

Hvor: Gudbrandsdalen eller Oslo

 

Datoer og praktisk informasjon

– om gjennomføring av lederutviklingsprogrammet 2018

Første samling:

Februar 2018. Programmet starter opp i februar med en forberedende dagssamling. Her møter du de andre deltakerne i din gruppe samt guiden som skal være med på turen gjennom Jotunheimen. Målet med denne samlingen er å bli introdusert for de andre deltakerne og guiden, samt ha en felles gjennomgang av turen. I tillegg vil det bli en presentasjon av utstyr og klær ved Mammut.

Hvor: Oslo

Før Haute Route Jotunheimen:

Mars 2018. Personlighetstest (nettbasert) og individuell coaching i mars (på arbeidsplass/eller i Timbr sine lokaler) hvor du definerer dine utviklingsmål for programmet. Forberedende til andre samling i Gudbrandsdalen.

Andre samling:

4.- 11. april 2018. Åtte dager i april samles deltakerne i Gudbrandsdalen for samling på Høye og gjennomføring av Haute Route Jotunheimen.

To dager lederutvikling før avreise til Jotunheimen: (4.-5. april).

Gjennomføring av Haute Route Jotunheimen (fem dager): (6.-10. april).

Oppfølging av deltakerne (coaching av gruppe og individ) etter endt tredje etappe: (8. april).

Etter femte og siste etappe blir det en ettermiddag med debrief, refleksjon og veien videre, før middag og overnatting: (10. april).

Frokost dag åtte og hjemreise: (11. april).

Etter Haute Route Jotunheimen:

Mai – september 2018. Oppfølging og integrering av læring: Timbr vil følge opp deltakerne med coaching to til tre ganger i etterkant av samlingen i Gudbrandsdalen, for å sikre at læringen setter seg og blir en del av ditt lederskap. Coaching avtales med hver enkelt deltaker og foregår på egen arbeidsplass eller i Timbr sine lokaler i Oslo eller Ringebu.

Tredje samling:

Oktober 2018. Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en felles dagsamling for oppsummering og evaluering av læringsprosessen og -utbytte.

Hvor: Gudbrandsdalen eller Oslo

Hva trenger du?

Når du har meldt deg som deltaker på Haute Route Jotunheimen vil du få tilsendt praktisk informasjon om gjennomføring av lederprogrammet, utstyrsliste, tips og råd om hvordan du kan forberede deg. Lurer du på noe i forbindelse med dette svarer vi selvfølgelig på alle de spørsmål du måtte ha!

Gjennom hele lederutviklingsprogrammet vil deltakerne bli ivaretatt på best mulig måte, og vi sørger for både overnatting og servering på alle samlinger.

Lederutvikling Haute Route Jotunheimen i media

Artikkel om lederutvikling Haute Route Jotunheimen med Timbr i Dagens Næringsliv 14. april 2016.
Innslag om lederutvikling Haute Route Jotunheimen med Timbr i NRK Dagsrevyen 8. april 2017.

Rå lederutvikling som fungerer

Hvordan kan vi si dette? Jo, fordi hele prosessen påvirker både kroppen og hodet ditt. Dette er lederutvikling hvor vi bruker naturen til perspektivendring, til trening på lederskap og til å integrere læring slik at den setter seg som en ryggmargsrefleks. Du får nye lederverktøy tilpasset dine behov og utfordringer. Og ikke minst, du får minner for livet!