Du er tilfeldigvis (mer eller mindre) leder. Det er en rolle du har fått, tatt eller blitt tildelt av ulike årsaker – sannsynligvis fordi du er skikkelig flink. Trolig får du ganske godt betalt for å ha den rollen.

Grunnleggende er du et helt vanlig menneske. Du også.

I Timbr tror vi på å ta vare på folk – og at vi kan bli bedre på å ivareta oss selv. En god rolleforståelse hjelper deg på veien.

I DN datert 23.12.17 kan vi lese at hele 68 prosent av de spurte lederne egentlig ikke likte å være det (Berrett-Koehler Survey). Å lede er krevende. Det skulle bare mangle!

Vi er daglig i kontakt med dyktige ledere og virksomheter som er dette bevist. Som tåler tøffe tak og dialoger. Endringer og forflytning av makt og påvirkning. Fordi de er bevisst det ikke dreier seg om de personlig – men om hva som er best for virksomheten, og at hovedansvaret for det ligger til lederrollen.  Vi jobber også med ledere og virksomheter som strever med ledelse på ulike nivåer. Det skaper usikkerhet, utydelige ledere og slitasje på det personlige plan. Ved å jobbe med å sortere på rolle og person, hjelpe virksomheten å bli tydelig på hva som ligger til rollen (å oppnå resultater gjennom andre), avklare forventninger til menneskelige ressurser (ikke person!) – ser vi at trykket på leder og team blir mindre på det personlige plan. OG – lederskapet blir både mer motiverende, mer moro!  og en tryggere rolle å inneha?

Dette perspektivet på lederrollen kan hjelpe oss å sortere bedre, vise ydmykhet og mot i lederrollen. Tilpasse oss krav og forventninger i stadig endring. Med perspektiv på rollen – som at det er den ressursen som virksomheten trenger og forventer – det er ikke deg personlig men det faktum at det er du som innehar rollen som leder, nå. Om ikke du hadde hatt den – hadde noen andre hatt den? Så enkelt. Det har trolig lite å gjøre med at du er en så  suveren person at bare du kan lede virksomheten. Du er et menneske du også – med dine styrker, svakheter, feil og mangler. Kan det være at dette blir et vanskelig perspektiv ift vår egen forfengelighet? Blir vi blendet av lederrollen? Hvordan føles det egentlig når «alle» skal ha tak i oss og speiler seg i alt vi sier og gjør? Vi kan fort identifisere oss litt vel mye med lederrollen – blendes av oppmerksomheten og suvereniteten tittelen medfører. Det er menneskelig!

Vær bevisst! lederrollen har du for å lede andre mennesker til suverene resultater! Sheryl Sandberg COO of Facebook sier det så tydelig: «Leadership is about making others better as a result of your precence and making sure that impact lasts in your absence…»

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.