Hva er det som gjør at medarbeiderne trives? Hva er det som gjør at du trives?

Når vi trives på jobb – presterer vi bedre. Trivsel og arbeidsglede korrelerer.

Trivsel og arbeidsglede gir bedre livskvalitet for den enkelte medarbeider og har mye å si for kvaliteten på arbeidet som utføres. Trivsel kan også bidra til lavere sykefravær. Arbeidsplasser med høy trivsel og godt psykososialt arbeidsmiljø har dessuten lettere for å rekruttere og holde på medarbeiderne sine. Hvordan du som leder legger til rette for at medarbeiderne – OG deg selv trives dag ut og dag inn? Hvordan skaper dere trivsel sammen? En krevende oppgave – men ikke desto mindre ligger den til lederskapet. Trivsel skaper du imidlertid ikke alene – det er i samspill med andre og ved å skape gode relasjoner til dine medarbeidere og ved å legge til rette, og aktivt delta selv!  for det de opplever av trivselsfaktorer.

Arbeidsmiljølovens § 4-1 (2) pålegger bedriften å sørge for «…at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger». I §§ 4-2 og 4-3 nevnes en rekke forhold som ikke skal være psykisk belastende, og paragrafene stiller også noen positive krav til sosiale eller mellommenneskelige kvaliteter.

  1. Behov for et innhold som stiller visse krav, og som gir et minimum av variasjon.
  2. Behov for å kunne lære noe og utvikle seg videre.
  3. Behov for å kunne treffe beslutninger innen sitt eget arbeidsområde.
  4. Behov for anseelse, mellommenneskelig respekt og støtte.
  5. Behov for å se sammenheng mellom arbeidet og omverdenen.
  6. Behov for å se at jobben er forenlig med en ønskverdig framtid.

Å trives i jobben handler altså om noe mer enn det å ha det hyggelig. Stort sett ønsker folk å oppleve at de er ønsket, at de er viktige og at de har innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.

I boken «Pseudoarbejde – Hvordan vi fik travelt med at lave ingenting» skriver antropologen Dennis Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen om «hver dag går mennesker med lange, fine utdannelser på jobb og kaster vekk tiden sin på arbeidsoppgaver som er totalt verdiløse for dem selv og for samfunnet. Vi har fått en arbeidskultur der det å gå rundt å fortelle hverandre hvor travle vi er er blitt en slags normaltilstand» I boken viser de blant annet til Gallups globale medarbeidertilfredshetsundersøkelse, som foretas i 141 land, og der tallene fra den siste målingen (2013) ble kalt for en global krise på arbeidsmarkedet av Gallup selv. 63% av dem som hadde svart, oppga at de ikke var den fjerneste interessert eller engasjert i arbeidet sitt, mens 24% (hvilket ifølge forfatterene utgjør 340 mill mennesker på verdensplan – følte seg «aktivt uengasjert. De uttaler «du har bare dette livet. Bruker du det optimalt? Mennesket klatret vel ikke ned fra trærne og ble siviliserte, oppfant matematikken og hjulet – bare for å skrive powerpointpresentasjoner?»

http://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/trivsel-pa-arbeidsplassen

 

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.