Ønsker du mer informasjon om lederutvikling med Timbr?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Siv Høye

Daglig leder

siv@timbr.as
+47 975 98 506

Lederutvikling i unike omgivelser

Å lede i gode dager kan de fleste mestre. Å lede i motgang, i endring, i omstilling eller når tilliten forvitres, er vanskeligere. Det er da lederskapet er viktig og krevende. Hvis vi skal klare å utvikle deg som leder, må vi integrere læring i hodet, hjertet og i ryggmargen. Ikke bare i hodet. Vi gir deg lederutvikling som fungerer.

Vi har sammen med Siv i Timbr utviklet og gjennomført utviklingsprogrammet for Elkjøp Norden sine leading leaders. Vi har hatt en spennende reise som har resultert i et velfungerende program, som nå kjøres på tvers i Norden. Lederne våre har blitt ytterlige rustet ift. store krav på leveranse og lederskap. Timbr med Siv i spissen har vært en stor bidragsyter til å få dette på plass, både mht. til utvikling og gjennomføring. Vi anbefaler Timbr på det sterkeste!

— Stein Riibe, HR-direktør i Elkjøp Norden

Vi jobber med å endre din ryggmargsrefleks i lederskapet. Vi vil robustgjøre deg til å stå i motgang, håndtere risiko, bygge tillit, bygge kultur og være den lederen bedriften din trenger for fremtiden.

Vi vet at det å være leder ikke bare er krevende, men også medfører personlig slitasje. Selv på en arbeidsplass med mange ansatte, kan lederrollen paradoksalt nok være ganske ensom. Mange trenger å komme bort for en stund, til et sted hvor de kan få nye perspektiver og øke sin bevissthet på egen lederrolle.

Vi vil bidra til å styrke den enkeltes kvaliteter basert på personlighet og bakgrunn, og vi vil gi hver leder individuelle verktøy for å løse nettopp sine utfordringer. Målet med lederutviklingen vår er å gjøre den enkelte leder best mulig rustet til å stå i lederskapet på en god måte – ikke bare som et instrument i bedriften, men også for å kunne være tilfreds i sin lederrolle over lengre tid.

Instinktene som styrer oss

Ledelse handler om å bygge en trygg ramme for dine medarbeidere, slik at de kan jobbe mot felles mål og yte maks i sin jobb. Det er vanskeligere å skape endring og omstilling der de trygge rammene blir usikre og du som leder blir satt på prøve, og utfordringene kommer som perler på en snor. Å lede i gode tider er enkelt, det er når det blåser og rusker at lederskapet blir satt på prøve. Hvordan bygger du da tillit? Hvordan kommuniserer du? Hvordan gir du ansvar? Hvordan tar du de vanskelige samtalene? Som leder er det nesten umulig å bygge trygghet og tillit hvis du selv ikke føler på mestring og tilfredshet.

Forskning og teori i lederutviklingen hos Timbr

Vi legger stor vekt på forskning og ulike teorier i vår lederutvikling. Flere av de som jobber for oss, er gestaltterapeuter. Gestaltterapi er en form for psykoterapi som innebærer at mye av teori om endring og selvutvikling kommer fra grunnleggerne av Gestaltterapien; psykoanalytiker Fredrick Perls og filosof Paul Goodman.

 

Toolbox | verktøykasse

Vi bruker eksisterende teori, litteratur og forskning som er utprøvd og godt evaluert. Vi ønsker å gi korrekt teori avhengig av hva lederen eller teamet trenger akkurat nå. Derfor har vi flere «one-pagere» med enkle oppskrifter fra teorien. Kanskje et eller flere av disse verktøyene er aktuelle for deg i din arbeidssituasjon?

Integrert læring

Vi bruker naturen for å integrere læring. Alle våre deltagere har ulike utfordringer, og det finnes teorier på de fleste problemstillinger innen lederskap, men all forskning viser at effekten og integrering av læring er det vanskelige.

Vi tar ledere med ut i naturen, ut på toppturer, sykkelturer, skiturer, fisketurer, hogst i skogen, små turer og lange turer. Det er når en leder er litt sliten, bakken er litt for bratt, saga er litt sløv, eller de andre lederne ikke helt forstår, at læringen kommer.

Jeg trenger påfyll i min rolle som leder.

Risikoanalyse
Roller
Effektive møter
Delegering
Hvordan definere roller og ansvar
Hvordan bygge strategi
ABC-coaching
Kommunikasjon
Utviklingsverktøy

Vi bruker testverktøy som et hjelpemiddel til selvrefleksjon, selvinnsikt og støtte til å finne personlige utviklingsmål. Vi bruker både personlighetstester (f. eks Cute og Hogan) og preferansetester (TMP og JTI). Når vi jobber med større grupper bruker vi Diversity Icebreaker for å få bedre innsikt i ulikheter og kommunikasjonsferdigheter hos deltakeren. Vi finner det utviklingsverktøyet som er tilpasset dine behov.

 Våre program består av følgende komponenter:

 • Oppstartssamling for deltakerne. Bli kjent og bygge tillit.
 • Personlighetstest.
 • Coaching: Definere individuelle utviklingsmål.
 • Hovedsamling.
 • Teori på utviklingsmål.
 • Trene på egne utviklingsmål i naturen.
 • Evaluering og refleksjon av læring.
 • Coaching på arbeidsplass for å integrere læring.
 • Oppfølgende samling for deltakerne. Dele læring, erfaring, refleksjon. Lukke prosessen.

Siv, foredraget du hadde for oss på strategikonferansen for KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) traff meg rett i magen. Mennesket agerer ut fra instinkt og følelser mye mer enn vi tror. Dette var nyttig!

— Ingunn Trosholmen, varaordfører i Lillehammer

Dette tilbyr vi innen lederutvikling

Vi har bred kompetanse innen lederutvikling, og for oss er det viktig å levere en tjeneste som er skreddersydd etter dine behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy et opplegg som passer din bedrift.

Lederutviklingsprogram

Timbr tror at vi alle trenger utvikling, føle på prestasjon og ha det moro. Målet vårt med programmer er at du skal utvikle ditt lederskap, og bli tryggere og mer bevisst din rolle som leder, samt få de verktøy du trenger for å håndtere de ulike utfordringer du møter.

Å lede i gode dager er for de fleste enkelt. Det er når det butter, endringene skjer, motgangen kommer, samfunnet endrer seg eller din motivasjon synker at lederskapet blir satt på prøve. Hva gjør du da?

Vi skreddersyr opplegg for den enkelte bedrift. Vi bygger på bedriftens strategi, og sørger for at strategien med dets handlinger blir implementert i bedriften. Vi gir deg verktøy, trening, bevisstgjøring, erfaringsdeling, teori og gode refleksjoner. Vi jobber med å integrere læringen slik at alle kan gjøre nødvendige justeringer når de kommer tilbake til arbeidsplassen sin.

Timbr er kjent for å bruke naturen som treningsarena. Dette for å integrere læring på best mulig måte. Teori foregår i korte bolker innendørs, før vi ta med ledere ut der teori bli oversatt til praktiske gjøremål.

Vi tar gjerne en prat med deg, og ser hvordan vi kan skreddersy et godt opplegg for dere.

PROGRAM:

Norges råeste lederutviklingsprogram

Haute Route Jotunheimen er et lederutviklingsprogram som går over seks måneder, der hoveddelen av programmet gjennomføres med en femdagers tur på randonee-ski gjennom mektige Jotunheimen.

Vi i Timbr tror at effekten av å trene på lederskap utendørs gir en helt annen læring enn inne i et konferanserom. Ved å kombinere et solid faglig innhold med råe opplevelser oppnår vi det vi kaller #timbreffekten; læring og utvikling som integreres i hodet, hjertet og kroppen.

Coaching

Ofte kan det være fornuftig å ha en samtalepartner utenfor avdelingen eller organisasjonen. En person som kan stille de riktige spørsmålene og som kan bidra og støtte deg i en krevende prosess.

Timbr coacher mange ledere på ulike nivåer og med ulike problemstillinger. Ofte leverer vi en kombinasjon av coaching, mentoring og rådgiving, alltid tilpasset behovet som du og organisasjonen har.

Dagsamlinger

Vi er ofte inne og leverer det vi kaller «drypp av lederutvikling», både i privat og offentlig sektor. Det kan være en eller to dager for en gruppe ledere som trenger påfyll og fokus på sitt lederskap. Vi jobber med temaer som er viktig for bedriften der og da. Her kjører vi også prosess, med fokus på engasjement, refleksjon og feedback, både i små og store grupper.

Foredrag

Vi leverer foredrag til bedrifter og arrangement innenfor ulike tema om ledelse. Dette er en inspirasjon og tankevekker angående lederskapet.

Eksempler på foredrag vi leverer:

 • Tillit og prestasjon: Hva skjer kjemisk i kroppene våre når dette ikke er til stede?
 • Hvordan integrere læring ved bruk av naturen: Nei, du blir ikke en bedre leder av å gå på en fjelltopp!
 • Endring og omstilling: To forskjellige ting. Hvordan lykkes med begge?
  Alle mennesker trenger utvikling, prestasjon og moro. Hvorfor gjør vi det og hvordan kan du skape dette som leder?
 • Folk er folk: Hvordan få til inspirasjon og motivasjon i hverdagen?

Teamutvikling

Vi tilbyr et skreddersydd utviklingsprogram over fire til seks måneder for ditt team. All teamutvikling starter med kartlegging av teamets utfordringer. Teamet får den teori og trening det trenger for å nå sine mål. Prosessen formes etter teamets behov, ønsker, tid og budsjett.

Workshop

Workshop er en god metode for å inkludere, involvere og skape et fellesskap til løsninger eller avgjørelser. Timbr legger fokus på å tilpasse workshopen etter deltakernes behov. Vi fasiliterer prosessen og leverer alltid skreddersydde opplegg.

Rå lederutvikling som fungerer

Hvordan kan vi si dette? Jo, fordi hele prosessen påvirker både kroppen og hodet ditt. Dette er lederutvikling hvor vi bruker naturen til perspektivendring, til trening på lederskap og til å integrere læring slik at den setter seg som en ryggmargsrefleks. Du får nye lederverktøy tilpasset dine behov og utfordringer. Og ikke minst, du får minner for livet!