Enhver organisasjon i dag er i en eller annen transformasjon. «Endring er den nye normalen…» og enhver virksomhet og ledere som ikke evner å gjenfinne og fornye organisasjonen og seg selv er utsatt for høy risiko. Levetiden på forretningsmodeller synker og vi må tilpasse oss. Endringsprosesser tar tid og er komplekse fordi de handler om mennesker, etablerte arbeidsformer og kultur. Folk vil ikke helt uten videre begynne å tenke og handle annerledes. Forskning viser at frykt for endring kan være like vanskelig som frykt for å feile. Folk flest vil heller være ulykkelige enn usikre. Vår naturlige og menneskelige motstand mot endring gjør at vi bruker mye tid og energi på å beskytte oss/ holde fast på den virkelighet vi kjenner – og mister dermed evnen til å tenke rasjonelt og logisk.

I Timbr tror vi på at alle mennesker trenger å kjenne på prestasjon og utvikling – og at det skal være moro! Vår tilnærming er prosessbasert og tar utgangspunkt i at effekten av endringsplaner og målsettinger – står og faller på menneskene som skal utøve i sin arbeidshverdag. Vi baserer vår tilnærming på forståelse, kunnskap og læring hos den enkelte medarbeider – i adferd, prestasjon og ledelse. Målet vårt er å skape trygghet for at endring og utvikling er moro– en slags oppgradering av «software». Vi ønsker å lære og forfine ferdighetene våre i å navigere i tider hvor alt er i endring. Folk bygger virksomheter – i Timbr er vi opptatt av å bistå i å utvikle en kultur for fleksibilitet, nysgjerrighet og åpenhet – både for organisasjonen og for hver enkelt medarbeider.

En av nøkkelfaktorene i omstilling er forståelse – og å skape trygghet om prosessen. Det krever involvering, raushet og åpenhet på det menneskelige plan. Alt er kommunikasjon! Det må bære samsvar mellom hva vi sier og hva vi gjør og kommunikasjonen må tilpasses i forhold til hvor folk er i «sin» endringsprosess. Tydelig kommunikasjon ift hva det dreier seg om, hvorfor det gjøres og hvordan endringen/omstillingen er tenkt gjennomført. Og ikke minst hva den er tenkt å lede til.  Hvor skal vi? Vi mennesker er grunnleggende visuelle og trenger å kunne «se» målet – om vi skal strekke oss. Det må gi mening!

Vi utfordrer på etablerte kommunikasjonsmønstre og adferd – og jobber systematisk med å trene på nye ferdigheter, komplekse arbeidsrelaterte case og uforutsigbarhet.

Endring og omstilling påvirker oss ulikt. Vi erfarer at det ofte er forskjell på hva mennesker uttrykker av forståelse og vilje – og hva de evner å gjennomføre. Vi legger stor vekt på etikk i vårt arbeide – med en grunnleggende verdi at alle mennesker ønsker å utvikle seg, bidra og ta ansvar.

Vi vil påstå at det viktigste omstillingsarbeidet er det som pågår kontinuerlig – med mål om å bygge virksomheter og «fleksible mindsets..» vil både hver enkelt og virksomheten stå sterkere rustet for fremtiden.

«Businesses don’t fail because of sloppiness, lethargy or mammoth bureaucracies, but because they fail to understand that their assumptions about their environment–their theory of the business–no longer applies.» – Peter Drucker

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.