Velkommen til Høye gard

To kilometer oppe i dalsiden fra Ringebu sentrum ligger gården Høye, Timbr sitt hovedkontor. Her har den ligget siden det ble bygget gårder i Ringebu i vikingtiden. De perfekte sol- og vindforholdene, og en utsikt til å miste pusten av, gjorde at gården var en av de første som ble ryddet i bygda. Gården ble overtatt av en dansk sorenskriver i 1766, og har siden vært i samme families eie.

Vi har alle vår historie som vi tar med oss gjennom livet. På Høye ble tømmerstokker hugget for hånd, jordene rensket for stein og dørterskler slitt. Alltid med et mål om å skape best mulig husvær, ha nok mat til alle og å vise omtanke for sine nærmeste.

Høye er utgangspunktet for lederutvikling, coaching og unike opplevelser sammen med Timbr. Sammen skaper vi en arena for arbeid som skaper varige endringer og verdifull innsikt.