Jeg startet på min coachingutdannelse i 2005, og har siden da jobbet intenst med mennesker i ulike livssituasjoner – hvor samtalen har vært det sentrale verktøyet i arbeidet. Samtalen som utgangspunkt for etablering av tillit, fremtidstro, utforskning av muligheter, selvinnsikt og forståelse for hvor folk er, hva de tror på og hvorfor.

Morten Emil Berg sin læresetning: «…Du må være dypt og inderlig glad i mennesker» har jeg båret med meg som min viktigste verdi i alle møter med folk. Det har gitt meg innsikt i de mest fantastiske historier, og levde liv – nok til å fylle bøker og filmmanus. Mest av alt har jeg lært av mennesker med helt annen bakgrunn, historie og kommunikasjonsmønster enn mitt eget.

Det å kunne være en god samtalepartner er kritisk i lederutvikling, og noe vi jobber mye med i det daglige. Jeg ønsker derfor å dele noen av mine inspirasjonskilder, slik at dere også kan finne gleden ved den gode samtalen.

Det finnes en rekke teorier, råd og teknikker for hvordan kommunisere bedre (se den andre i øynene, bekreftende kroppspråk, nikke samtykkende, smile etc.). For meg er essensen denne: du trenger ikke lære å vise interesse for andre – hvis du faktisk ER interessert.

Celeste Headlee, en anerkjent amerikansk radioprogramleder og journalist inspirerer til den gode samtalen og trekker opp noen retningslinjer til refleksjon:

Lag deg følgende rammeverk:

  1. Vær tilstede. Fysisk og mentalt. Hvis ikke – finn på noe annet.
  2. Legg egne overbevisninger og tanker til side. Alle du møter vet noe du ikke vet! Gå inn i samtalen med et åpent sinn – du har noe å lære.
  3. Still åpne spørsmål – la den du snakker med definere og utdype.
  4. La samtalen flyte – la den du samtaler med lede an. La egne historier og ideer ligge.
  5. Hvis det er noe du ikke vet – si at du ikke vet.
  6. Ikke sammenlign den andres erfaring med din egen. Den er aldri den samme. Samtalen dreier seg ikke om deg, og en samtale dreier seg ikke om posisjonering.
  7. Ikke gjenta deg selv. Igjen, det er kjedelig- og samtalen dreier seg ikke om posisjonering.
  8. Detaljer og presiseringer på datoer, tider, årstall og lignende flytter fokus fra den du snakker med. Unngå disse detaljene, de er sjelden viktige.
  9. Regelen «alle» kan, men som få av oss faktisk bruker. Det er så fort gjort å forsvinne inn i egne tanker og poeng – vi har alle et grunnleggende behov for å bli sett og hørt. Gjør følgende ordspråk til dine: «Hvis munnen din er åpen – så hører du ikke etter» og «Ingen har noensinne lyttet seg ut av en jobb.» Lytt for å forstå.
  10. Vær kort. Gjør samtalen kort nok til å skape interesse.

Se Celeste Headlees foredrag selv, og bli inspirert. Gå ut og snakk med folk og vær forberedt på å bli overrasket!

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.