«Jeg har lært at idrett er idrett. Livet er noe helt annet» uttaler Therese Johaug i A-Magasinet 09.11.18.

Det samme kan vel sies om jobben vår? Eller?
Jobber og virksomheter vil komme og gå – gjennom et langt arbeidsliv. Jobb er jobb?

I Timbr er vi opptatt av at vi alle er ansvarlig for å kunne stå i rollen og ansvaret som følger – over tid. Virksomheten du leder er avhengig av at du disponerer energi og tid slik at du unngår slitasje, går lei, holder for høyt stressnivå og at jobb (eller privatliv) lider.

Ledelse er press og stress – givende og lærerikt! Dyktige ledere vet at dersom de skal holde over tid – må de (som alle andre) selv sørge for å ivareta egne behov. Som leder har du et spesielt ansvar – du er rollemodell og det må være samsvar mellom hva du sier er viktig – og hva du faktisk gjør.

Jobbe mer – eller jobbe smartere? Ja takk, begge deler vil mange si. Vi møter daglig ledere (og medarbeidere) som legger ned enormt mange timer i sitt arbeide – og som trives med det. Andre jobber enormt mye – og det preger både helsen, forholdet til medarbeidere, motivasjon og overskudd.

I en krevende lederhverdag – finnes gjerne fremgangen i det som er bra for deg! Jo bedre du vet hvem du er og hvem du vil være, dess friere står du til å velge hvordan du vil å agere i ulike situasjoner.

Hvor henter du kraft, motivasjon og inspirasjon? Hvordan ser arbeidsuken din da ut? Arbeidsdagen din?

Nettopp dette mener vi er sentralt! Evnen til å være en god leder over tid innebærer at du ivaretar din egen motivasjon, overskudd og pågangsmot – og at du er din tilstand og påvirkningskraft bevist. Hva betyr det i din arbeidsuke? I praksis? Hvor ser du det i din kalender? Og hva gjør du da – i praksis?

Vi erfarer at ledere, team og medarbeidere ønsker å ta dette på alvor – men at arbeidshverdagen (og vanene) sluker oss. Vi ser også at ved bevissthet og innsikt i egne mønstre, læring av enkle verktøy og handling (små justeringer som synes i din kalender) – øker følelsen av mestring og kontroll av egen tilstand og handlingskraft.

Morten T. Hansen skriver i sin bok «Suveren på jobb» om hvordan de som presterer best, ikke nødvendigvis jobber hardere – men smartere. Med fokus på å maksimere verdien av det du gjør, ved å velge ut prioriterte oppgaver, og legge ned intens målrettet innsats. Han er også grunnleggende opptatt av verdien av å kombinere lidenskap med følelse av mening i det du gjør.

Du kan lese mer om hans forskning her www.mortenhansen.com

 

 

 

 

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.