Lederutviklingsprogram

Å lede i gode dager er for de fleste enkelt. Det er når det butter, endringene skjer, motgangen kommer, samfunnet endrer seg eller din motivasjon synker at lederskapet blir satt på prøve. Hva gjør du da?

Foredrag med Timbr

Timbr tror at vi alle trenger utvikling, føle på prestasjon og ha det moro. Målet vårt med programmer er at du skal utvikle ditt lederskap, og bli tryggere og mer bevisst din rolle som leder, samt få de verktøy du trenger for å håndtere de ulike utfordringer du møter.

Vi skreddersyr opplegg for den enkelte bedrift. Vi bygger på bedriftens strategi, og sørger for at strategien med dets handlinger blir implementert i bedriften. Vi gir deg verktøy, trening, bevisstgjøring, erfaringsdeling, teori og gode refleksjoner. Vi jobber med å integrere læringen slik at alle kan gjøre nødvendige justeringer når de kommer tilbake til arbeidsplassen sin.

Timbr er kjent for å bruke naturen som treningsarena. Dette for å integrere læring på best mulig måte. Teori foregår i korte bolker innendørs, før vi ta med ledere ut der teori bli oversatt til praktiske gjøremål.

Vi tar gjerne en prat med deg, og ser hvordan vi kan skreddersy et godt opplegg for dere.

Dette høres interessant ut!