Hvordan motiverer du deg – dag ut og dag inn? Hvordan behersker du kunsten å gjøre andre store?

Det er godt dokumentert at trivsel på jobb henger sammen med indre motivasjon. Indre motiverte medarbeidere har det bedre på jobb og presterer bedre, akkurat som du selv vil gjøre. Tre komponenter er sentrale:

  1. Mestring: når kjente du på mestringsfølelsen sist? Hva gjorde du da? Sørg for at du (også) har arbeidsoppgaver der du opplever mestring.
  2. Medbestemmelse – en viktig kilde til motivasjon er opplevelsen av medbestemmelse over egen arbeidshverdag og oppgaver.
  3. Dine viktigste arbeidsoppgaver – er det sammenheng mellom disse og dine styrker? Hvordan kan du ta i bruk dine styrker i eksisterende oppgaver? Hvordan kan du utvide oppgaven?

I Timbr er vi grunnleggende opptatt av at alle mennesker trenger å kjenne på utvikling, prestasjon og at det skal være moro! Hvordan kan du/dere finne moro i arbeidshverdagen?

Utforsk egen motivasjon – og ambivalens. Konkurrerende motivasjon og vår iboende trang til umiddelbar tilfredstillelse og komfort. Det vakre ordet prokrastinering (å utsette det du har bestemt deg for å gjøre) er en bivirkning av hvordan vi verdsetter ulike oppgaver, slik Kaja Nordengen skriver i sin bok «Hjernen er stjernen». Det handler ikke om at vi ikke får til oppgaven, men at vi mangler motivasjon. Vi velger gjerne kortsiktig behag fremfor langsiktig behag. Det er hjernen vi kan skylde på når vi prokrastinerer, og hjernen vi kan takke når vi er effektive og unngår å prokrastinere. Vi kan imidlertid lære å endre adferd. OG (som vi i Timbr er opptatt av): dopamin gjør at hjernen vår gjenkjenner noe som er viktig, og trigger motivasjonen til å gjøre noe. Ved å koble dopaminresponsen til oppgaven vi ønsker å belønne, vil hjernens belønningssystem settes i gang hver gang vi når et delmål eller klarer en utfordring!

Motivasjon kommer og går (det er menneskelig). Oppgaver som synes uoverkommelige, blir til spennende utfordringer når vi er på vei oppover i bølgen! Vær bevisst hva som skal til for at du skal kjenne på og styrke egen motivasjon, både hos deg selv og dine medarbeidere!

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.