Du står som øverste ansvarlig for virksomhetens resultater. Vi jobber alltid med det som utgangspunkt. Det kan være både motiverende og tyngende – et stort ansvar som henger over deg som leder. Hvordan oppnå, øke og styrke virksomhetens resultatgrad?

Vi jobber grunnleggende med å forstå virksomhetens drivere og hva du måles på. Vår tilnærming er å bryte resultatgrad ned til konkrete mål i arbeidshverdagen. Målteori, adferdsøkonomi og motivasjonsteori brukes gjerne som metode. Vi benytter enkle evidensbaserte verktøy for å jobbe praksisnært og reellt for din virksomhet.

  • Hvordan øker vi salgsinntektene?
  • Hvordan får jeg de ansatte til å jobbe smart? Yte bedre? Skape prestasjoner? Få fram unike ideer?
  • Hvordan forvalter vi talentene?
  • Reduserer personalrelaterte kostnader?
  • Effektive team- og møtestrukturer?
  • Fremme nytenkning og innovasjon?

Listen er lang over utfordringer i lederhverdagen som direkte påvirker virksomhetens resultatgrad. Hvordan lede for å levere på strategi og resultater – OG sikre virksomhetens eksistens for fremtiden?

Satt på spissen: «…husk at overskuddet er et biprodukt av den beste kundeservicen» – Herb Kelleher, Southwest Airlines.

Selvutvikling, team- og lederutvikling vil i utgangspunktet havne på kostnadssiden i regnskapet. Vår påstand er at om du ikke investerer her – og sikrer effekten av dine mest verdifulle ressurser (folk) så vil du tape på sikt. Talentene og de dyktige folkene vil se seg om etter andre arbeidsgivere og bedriften vil tape omdømme og integritet. Moderne ledelse setter menneskelige ressurser høyt og erkjenner at resultatgraden skapes av de ansatte.

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.