Emosjonell intelligens er en av de sterkeste indikatorene for suksess i business. EQ er ikke bare evnen til å identifisere og regulere dine egne følelser – men også evnen til å se og anerkjenne følelser hos andre mennesker.

Emosjonell intelligens kan utvikles og forfines over tid – alle personer, utfordringer eller situasjoner du er i er en gylden anledning til å lære og utvikle din EQ. Jobb med hvordan du håndterer negative følelser, være bevist hvordan du kommuniserer, praktiser empati, kjenn dine stressfaktorer og evner til å bygge deg selv og andre opp igjen etter nederlag.

Vi jobber grunnleggende med selvinnsikt i Timbr. Vi jobber imidlertid ikke med selvinnsikt som mål – men som middel for å utfordre etablerte sannheter om deg selv – utvide perspektiver og integrere nye tanke-  og handlingsmønstre i tråd med dine og virksomhetens mål. Vi er opptatt av praktisk handling og har lite tro på at endrede tankemønstre alene vil få deg dit. Vi tror på at læring og utvikling må føre til praktisk handling – og det må synes (og føles!) både for deg og de rundt deg. Folk endrer hvem de er ved å endre sin adferd. «Det som fikk deg hit – får deg ikke dit..»

Vi jobber med mål om at du utvikler deg og skaper din lederidentitet ved å utforske praktisk handling. Endring og utvikling tar tid – etablerte vaner skal endres og nye etableres. Automatiske mønstre og instinkter styrer mye av vår adferd – ved å bli dette bevist legger du grunnlaget for å utvikle deg og folk rundt deg.

Folk bygger virksomheter! Vi erfarer gang på gang at evnen og gleden ved å ha et fleksibelt mindset – nettopp er selve grunnlaget for å bygge en kultur for læring og utvikling! Ferdigheter kan utvikles og forbedres. Det å komme til kort eller gjøre feil er ikke et nederlag, ei heller et tegn på at du/dere har mislykkes – snarere en fantastisk mulighet til å finne ut av hva du og virksomheten kan lære – og forstå hva som trengs videre. Hva kan jeg/vi forbedre og gjøre annerledes? Med et fleksibelt mindset oppleves ikke kritikk og tilbakemeldinger like truende. Det gir mening. Når utgangspunktet er at ting kan læres, og at du heller ikke må være ekspert eller spesielt begavet er det langt lettere å ta tilbakemeldinger om hva du trenger å gjøre annerledes og hvordan din adferd og ditt lederskap påvirker.

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.