Vi i Timbr påstår at alle ansatte trenger å føle på prestasjon, utvikle seg å ha det moro på jobb. Enig? De fleste er det! Men klarer du det? Ikke du heller? Da er du ikke alene. Det er som regel ikke er vilje eller lysten det kommer ann på – men tiden, prioriteringen og å kjenne etter på egne behov. Forskjellen på hva vi vet noe om – og hva vi faktisk gjør.

 

Vi har service på bilen, kopimaskinen og varmepumpa. Dette er et krav for at det skal være driftssikkert og vare lenge. Vi setter mobil og El-biler på ladning for å få ut effekten. Men hva gjør vi med oss selv? Det vi investerer mye i – betyr mye for oss Vi vil at det skal vare. Vår mest kostbare ressurs er folk – og våre ledere især. Hvordan sikrer vi at de blir ivaretatt?

Forskningen er overbevisende: investeringer i folk er lønnsomt. Ifølge Europeiske forskere gir hver krone investert i arbeidsmiljø 2,2 kroner tilbake. En medarbeidersentrert kultur lønner seg og er bra for business. Men hvordan lykkes med å skape og opprettholde den i tider hvor alt er i endring og utvikling? Hvordan bygge kultur og verdier parallelt med omorganiseringer, kompetansegap og digitalisering?

I DN datert 23.12.17 kan vi lese at hele 68 prosent av de spurte lederne egentlig ikke likte å være det (Berrett-Koehler Survey). Er noe av årsaken at de rett og slett ikke blir godt nok ivaretatt for å tåle de forventninger og press og risiko som mange opplever? Vi opplever daglig suget etter coaching, oppfølging, støtte og hjelp fra ledere i alle bransjer. Så behovet er ikke bransjespesifikt, det er menneskelig. Ledere trenger også å bli ivaretatt.

 

Årlig service

Vi ønsker å ta dette på alvor og tilbyr nå en ettårig serviceavtale til deg som leder. For vi tenker at det nettopp er det du trenger – god service og en avtale om oppfølging og coaching som du kan benytte for å styrke deg til å stå stødig i lederskapet, prioritere godt, være synlig, tydelig og kontinuerlig jobbe med selvinnsikt og adferd. Skal du skape trygghet, tillitt og prestere som leder, MÅ du ivareta deg selv. Du er et menneske som styres av instinkter og de fleste av oss gjør så godt vi kan. Vi tror på læring og utvikling som setter seg i ryggraden og som påvirker dine instinkter. Vi tror på at det skal være en prosess over tid og lett tilgjengelig. Da blir du bedre rustet i din hverdag.

 

Hva er en serviceavtale hos Timbr?

Ja – vi har kanskje dratt konseptet og definisjonen på service litt langt. Eller ikke. Å sammenligne service på kopimaskinen med service på lederskapet. På den annen side, vi erfarer at nettopp det å styrke seg selv – i egen arbeidshverdag – og det å lede under et kontinuerlig forventnings- utviklingspress og risiko er den største utfordringen. Hva hvis det sier stopp? Hva hvis jeg ikke leverer? Holder mitt lederskap?

Spørsmål og refleksjoner rundt hvordan jobbe praktisk og relevant med denne tematikken ligger til grunn for vår Serviceavtale.

Hvem hjelper deg når du føler deg langt utenfor din komfortsone og du vet at det forventes at du levere optimalt?  Der og da.

Mange ledere kjenner på ensomheten i lederrollen. Hvem diskuterer du dine bekymringer, din usikkerhet, din frustrasjon eller manglende forståelse med?

Hvem snakker du med når du har fått nye budsjettkrav, eller skal stake ut kursen med ny strategi? Hvordan kommuniserer du forståelig og trygt?

Hva gjør du når du kjenner du trenger kompetansepåfyll i lederskapet ditt? Du trenger mer kunnskap om endringsledelse, kulturbygning, motivasjon, planlegging, strategi eller andre ting. Hva gjør du? Henter du inn gammel kunnskap, tar videreutdanning eller et kurs? Vår påstand er at det ikke nødvendigvis er kunnskapen og den intellektuelle forståelsen det står på – men evnen til å implementere i egen arbeidshverdag. Igjen, forskjellen på hva du vet noe om – og hva du gjør.

 

Målet med service

Målet med vår Serviceavtalen er at du som leder skal få bedre arbeidsdager. Du skal selv føle på prestasjon og at du lykkes med både kravene fra strategien og menneskene du leder. Du skal ha en kontinuerlig utvikling. Parallelt med løpende coaching gir vi deg to årlige samlinger med siste nytt innen ledelse, brusher opp lederskapet ditt, gir deg påfyll og lading. Vi gir deg påminnelse om basic ledelse, samt hvordan du skal håndtere, utvikle og etterleve strategier og visjoner som blir satt. Dette er livet! Du må sørge for at prosessen og reisen gjennom livet er fylt av glede og moro.

 

Handling

Vi vet at det skal spares, utvikles og effektiviseres på alle plan. Hvor lenge tror du selv du varer og hvor effektiv klarer du å bli, uten at du selv sørger for å ha jevnlig påfyll?

Vi vil påstå at om du skal vare lenge, MÅ du ha det påfyllet, oppladningen og den servicen som skal til for å gi tilbake til arbeidsgiver det du er betalt for: En god leder som leverer resultater, skaper tillit, får med folkene sine og som har en god driv mot fremtiden.

Vi ønsker å være tilgjengelig når du trenger det – i servicebegrepets videste forstand og har derfor etablert et serviceteam som er tilgjengelige 365 dager i året. Ja – vi har kanskje dratt servicebegrepet langt. Men vi tror på å ta vare på vår viktigste ressurs: folk!

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.