Det forventes at du har identifisert virksomhetens hvorfor, hva og hvordan, og at du kan kommunisere  disse. I Timbr er vi spesielt opptatt av dette i praksis: i hvilken grad kjennetegnes arbeidshverdagen, arbeidsprosessene, møtekulturen og samhandlingen av det virksomheten ønsker å være?

Hvordan kommer det til uttrykk og hvordan skal du som leder sikre at du og dine etterlever? Er du en leder medarbeiderne ønsker å følge?

Hvorfor ER virksomheten i det hele tatt? Hvilken forskjell utgjør din virksomhet? Hva bygger du? Visjonen skal oppleves som meningsfull – de ansatte skal kjenne at de er del av noe større enn dem selv. Visjonen er kort og tydelig og skiller deg fra andre. All kommunikasjon skal ta utgangspunkt i en visjon. Still deg alltid spørsmålet: vil denne beslutningen føre oss nærmere visjonen?

Verdier
Fastsett kjerneverdier og etterlev. Det bygger kultur og atferd både internt og eksternt. Verdier styrer atferd– vi velger hvordan vi oppfører oss og hvilke beslutninger vi tar. Gjør det enkelt – verdien av å utarbeide og kommunisere kjerneverdier står og faller på om du, og hele organisasjonen, etterlever disse i praksis – og hvordan verdisynet kommer til utrykk i alle ledd og i alle arbeidsprosesser. Bruk tid, involver medarbeiderne og vær sammen om å konkretisere hva de betyr i praksis og adferd.

Mål – retning og prioriteringer
Av alle aktiviteter du kan bruke tid på – hvilke er viktigst for å nå målet? Tanken på å oppnå mål motiverer og strekker oss – det ligger grunnleggende i alle mennesker: vi liker at det visualiseres og forankres i mindre og overkommelige mål  – som oppleves meningsfulle og synlige for alle.

Strategi
«Hvordan» skal du nå visjonen? I Timbr benytter vi gjerne enkle planmodeller for å systematisere arbeidet og hjelpe oss til å heve hodet og se helheten. Forskning viser at 50–60 % (2017 CEO Transitions, Spencer Stuart februar 2018) av medarbeidere ikke klarer overgangen til toppledelse både ift. tempo, trykk, og ansvar –  og at de spesielt har manglende evne til å se det store bildet. Vi erfarer at lederteamene har mye å hente på å være nøye i plan- og strategiarbeidet. Det er mange ulike perspektiver, risikovurderinger, mulige utfall og reaksjoner (hvordan vil disse beslutningene mottas) i organisasjonen som må tas i betraktning. I tillegg har vi fokus på å sette målbare evalueringskriterier – med mål om å etablere lærende team.

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.