Hodet kaldt og hjertet varmt!

Vår evne til til å beholde ro, konsentrasjon og produktivitet er spesielt utfordrende for oss nå. «Se nå», «siste oppdateringer», børsfall og push-varsler utfordrer våre responser, mentale tilstand og uro langt utover hva vi har forutsetninger for å håndtere.

3 grunnleggende menneskelige trekk gjør det spesielt vanskelig for oss:

Tankevandring – vi blir oppslukt i egne tanker. Når vi tenker er vi mentalt enten i fortiden eller i fremtiden. Å følge de siste oppdateringene på koronaviruset er som at hjernen er på steroider. Den lager seg alle mulige fremtidige dommedagsscenarier, og kaprer all vår oppmerksomhet vekk fra det som faktisk skjer her og nå, akkurat nå i dette øyeblikket.

Tankefeller – mentale snarveier. Og vi gjør mange av dem. En av de er «negativity bias». Vi overfokuserer på potensielle trusler for vår eksistens. Reptilhjernen overtar og den er spesielt aktiv nå. Her foregår alle mulige skremmende simuleringer av fremtiden hvor alt som kan gå galt, har gått galt.

Adferdsøkonomer drar frem et tredje trekk som aktiveres nå: «unngåelse av usikkerhet..» Vi trekkes mot det vi kjenner og forstår. Stilt ovenfor radikal usikkerhet, slik som nå – føler vi på et ekstremt ubehag, rent fysisk. Det setter seg i kroppen. Med økt uro, usikkerhet og stress (dagens normaltilstand), øker kortisolnivået vårt. Tilgangen på «godfølelsen..» og hormoner som serotonin, oksytocin…dopamin hindres. Økt kortisolproduksjon hindrer opptaket av velværehormonene!

Med denne kunnskapen om menneskehjernen  – kombinert med hva vi for tiden omgir oss med av informasjon, nyheter, og mangelen på menneskelig kontakt,  er det spesielt utfordrende for oss. Vær bevisst og skap deg noen «kjøreregler..» for deg selv, hjernen din, konsentrasjon, og tilstedeværelse:

  1. Vær og en av oss kan ikke kontrollere fremtiden med informasjon. Det er ingen sammenheng mellom omfanget av informasjon og utfall i fremtiden. Så begrens deg. Ta aktivt kontroll over hvor, hvor ofte og hvor lenge du skal lese om og/eller ha tilgang og søke informasjon. Hold deg oppdatert på nyhetsbildet f.eks 1-2 ganger daglig.
  2. Et godt utgangspunkt og mental ramme kan f.eks være å behandle hjernen din slik du ville ha behandlet en 8-åring med ubegrenset tilgang til en smarttelefon.
  3. Frisk luft og sollys! Vær bevist i din egen hverdag: sett deg i solen, luft ut, gå deg en tur i skogen. Det påvirker de gode stoffene i kroppen! Skjerp sanseapparatet – tving deg selv til å ta inn inntrykk her og nå: lys, lukt, smak…kjenn bakken under beina. Oppmerksomt nærvær som det så vakkert heter.
  4. Gjør noe for andre! At vi alle tar del i dugnaden – varmer og fyrer opp vår egen godfølelse. Pass på medarbeiderne dine, ledere, naboer, venner og dine nærmeste. Det vil gjøre deg godt både fysisk og mentalt.
  5. Du må faktisk GJØRE NOE aktivt for å holde konsentrasjonen og egen produktivitet. Det er sterke krefter i sving i hver og en av oss nå: hold fokus på her og nå – og din aktive tilstedeværelse.

Utdrag fra artikkelen «Stay safe but stop obsessing” av Nate Klemp. Du kan lese hele artikkelen her https://www.fastcompany.com/90475248/this-is-how-to-protect-your-mind-from-panic-about-coronavirus