Forskningen er overbevisende på at en medarbeidersentrert kultur er bra for business. Men hvordan kan du lykkes med å skape det?

 

I Harvard Business Review Jan-Feb 2017 Issue skriver Paul J. Zak i artikkelen «The Neuroscience of Trust»: «Å bygge en tillitsbasert kultur er det som utgjør den vesentlige og meningsfulle forskjellen. Ansatte i tillitsbaserte virksomheter er mer produktive, har mer energi på jobb, samarbeider bedre og blir værende i virksomheten lengre enn ansatte med lav tillit til selskapet og ledelsen. De opplever også mindre kronisk stress, og er lykkeligere i sine liv – kritiske faktorer for å levere sterke prestasjoner.»

Mange ledere forstår dette – i alle fall i teorien. Få synes imidlertid å gjøre en målrettet evidensbasert innsats for å øke tilliten i virksomheten – trolig fordi de ikke vet hvor de skal begynne. I artikkelen tar Zak for seg det vitenskapelige rammeverket for hvordan gå systematisk og målbart til verks. Zak har forsket på hvordan virksomhetskultur påvirker prestasjon i over 10 år og funnet en matematisk formel som viser at tillit og økonomiske resultater henger sammen. Han sto imidlertid igjen med et ubesvart spørsmål: «hvorfor stoler folk på hverandre i utgangspunktet?» Dette ledet ham bl.a. til å se nærmere på hvordan økninger og reduksjoner i hormonet Oxytocin (velværehormonet) påvirker vår evne til å stole på en fremmed – og øker vår evne til å føle empati. Økte verdier øker tillit og empati. Les mer om forskningen her: https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust

Hvordan lede med tillit?

Forskningen har identifisert åtte adferder innen ledelse som skaper tillit.

 1. Identifiser de beste prestasjonene
  Tidlig og når de oppstår (ferskvare). Gjør det uventet og personlig. Sørg for å gjøre de kjent. La alle ansatte ta del i å identifisere gode prestasjoner og del «best practice» – slik at andre kan lære og bli inspirert.
 2. Stimuler utfordringer – følg opp utfordrende oppgaver og vær bevisst stresset det skaper. Juster målene slik at de er oppnåelige for teamet – samtidig som de skal være noe å strekke seg etter. I artikkelen «The Power of Progress» fra Harvard Business Schools professor Teresa Amabile, vises det til at 76 % rapporterte at deres beste arbeidsdager var når de opplevde progresjon imot mål.
 3. Legg til rette for selvstendig tenkning og for at de ansatte kan utføre arbeidet og oppgavene på sin egen måte. Å oppleve tillit i arbeidet oppleves som spesielt motiverende. Autonomisk ledelse viser seg også å fremme innovasjon – ulike mennesker forsøker ulike tilnærminger og løsninger.
 4. Legg til rette for jobbutvikling og -bygging.
  La folk få jobbe med ulike oppgaver og i selvledede team.
 5. Del informasjon bredt. Mål, strategi og plan. Usikkerhet rundt selskapets retning leder til kronisk stress og skaper lavere samarbeidsprestasjoner. Åpenhet bør være målet. Selskaper preget av delingskultur – reduserer usikkerhet ift hvor de skal og hvorfor. Løpende kommunikasjon er nøkkelen.
 6. Bygg relasjoner! Ledere som viser interesse og omsorg for teamets suksess og personlig velvære, får team som presterer langt mer effektivt og med høyere kvalitet.
 7. Legg til rette for tenkning rundt «hele-mennesket» og personlig utvikling. Hvis du ikke vokser og utvikler deg som menneske – vil prestasjonene dine lide. Som leder bør du ha som mål å utvikle en kultur som kjennetegnes av løpende tilbakemeldinger der du fokuserer på profesjonell og personlig utvikling. Den bør også inkludere samtaler om balanse i hverdagen, familie og tid for refleksjon og fri. Investeringer i hele mennesket har en kraftfull effekt på engasjement og lojalitet på arbeidsplassen.
 8. Vis sårbarhet Ledere i virksomheter med høy grad av tillit, spør om hjelp fra sine kollegaer i stedet for å bare fortelle dem hva de skal gjøre. Det stimulerer oxytocin-produksjonen hos andre og legger dermed til rette for tillit og samarbeid. Å spørre om hjelp er et tegn på en trygg leder – en som involverer og engasjerer alle i å nå felles mål. Det bygger karakter og troverdighet. Å spørre om hjelp er effektivt fordi det stimulerer vårt naturlige ønske om å samarbeide med andre.

Og så?

Forskningen er gjennomført i amerikanske virksomheter der hele 47% av respondentene jobbet i virksomheter hvor tilstedeværelsen av tillit i lederskapet var godt under gjennomsnittet. Generelt score var lavest på å anerkjenne gode prestasjoner og deling av informasjon. Forskningen viser at et gjennomsnittlig amerikansk selskap kan øke tilliten hos de ansatte ved å forbedre disse områdene spesielt.

Overført til norske forhold kan det tenkes at vi generelt scorer høyere enn våre amerikanske kolleger. Samtidig er jeg overbevist om at vi også har mye å hente på å være bevisst på å lede tillitsbasert. I tider hvor lederrollen kan defineres som endringsledelse – er nettopp evnen til å skape tillit selve grunnlaget for gode endringsprosesser og prestasjon. For hvem skal du følge? Hvem og hva skal du tro på og hvorfor?

En tydelig leder som selv går foran – og legger til rette for en kultur for gjensidig tillit og åpen kommunikasjon, vil ha langt bedre forutsetninger for å skape et arbeidsmiljø fylt av prestasjon og dertil økonomiske resultater.

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.