Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?

 

Å lede bevisst

Det har aldri vært så vanskelig å være en god leder som det er i dag. Arbeidet preges av stadige rapporteringer, store endringer, høyt tempo, høye egenkrav og ansatte som krever mer. Da trenger du noe som gjør hverdagen lettere for deg som leder. Da blir også hverdagen lettere for menneskene rundt deg. Å lede bevisst med god bruk av alle sanser er en viktig del av hverdagen som god leder.

Vi har gått fra å lede i trygge gode omgivelser, til å lede i usikkerhet og raske endringer. Det krever ny lederkompetanse i tråd med dagens forhold. Her følger noen gode råd og tips til ledere som leder i disse usikre tider:

  1. Vær god på risikohåndtering. En leder må mestre risikomatrise og risikohåndtering. I god risikohåndteringer ligger tiltak som igangsettes. Dette minimerer usikkerhet for bedriften, ledelsen og ansatte.
  2. Sørg for at ansatte forstår endringene og strategien. Aldri har kommunikasjon av strategi, mål og endringer vært viktigere enn det er i dag. Endringene skjer fort, og de ansatte må følge med i svingene. En leder må beherske kommunikasjon, både skriftlig og muntlig på en annen måte enn tidligere. Budskapet må være forstått, og rom for misforståelser er det ikke tid til.
  3. Sett av tid til å lede. Ansatte har behov for å kjenne på mestring. I endring, der oppgaver, stillinger og struktur endrer seg fort, må det legges til rette for at individet kan føle på mestring. Dette betyr tydelige roller, ansvar og oppgaver, samt en leder som har tid til å anerkjenne mestring og prestasjon. Tiden er en nøkkel i usikre tider, da dagene ofte blir spist opp med møter og administrasjon. Leder må derfor prioritere tiden på en annen måte enn tidligere, mer effektivt.
  4. Ta veivalg og stå i det. Det krever mer mot og ansvar i dagens lederskap. Krevende veivalg tas, og strategier lages for å nå målene bedriften setter seg. Dette krever både mot til, evnen og viljen til å ta ansvar. I vanskelige situasjoner må lederen stå ved veivalgene, vise mot, ta ansvar og bygge tillit i organisasjonen.
  5. Husk at alle mennesker har behov for utvikling, anerkjennelse og ha det moro. I usikkerhet forsvinner disse elementene. Ledere i dag må lede slik at dette blir ivaretatt i organisasjonen.
  6. Ta raske avgjørelser. Bedrifter har ikke lengre tid til store prosesser for å ta avgjørelser. Dette er både tidkrevende og ressurskrevende. Avgjørelser og endringer må tas raskere enn tidligere.

Metodene for å lære ledere noe nytt må også endre seg. Klasseromsundervisning, konferansesaler med PP og lange foredrag og kurs har ikke en leder hverken tid eller penger til i dag. I dag kan lederne får det de trenger på en effektiv og innovativ måte. Metoder for lederutvikling er i naturlig endring- og kanskje er også naturen det mest effektive klasserommet som finnes?

 

Bruk naturen til inspirasjon

I krevende tider er det viktigere enn noen gang at du som leder står stødig i møte med omgivelsene, og henter krefter på de best tenkelige måter. God kontakt med deg selv gir tydeligere tilstedeværelse som styrker både hukommelse, oppfattelsesevne, dømmekraft og derav evnen til å ta gode og rettferdige beslutninger i en hektisk hverdag.

Villmarken kan være det fristedet du trenger for å koble av hverdagens stress, samtidig som du våkner opp til kroppens sanser og behov, og kjenner bedre på grensen mellom komfort og ubehag. Det ligger mye bevissthet i å presse seg selv med fysiske anstrengelser. Den friske luften gjør også noe med hjernens tilgang til surstoff. Gjør du en bevisst innsats for å hente krefter ut av møtet med naturens villmark, stiller du sterkere og klarere i møtet med arbeidshverdagens realiteter. Bruk naturen som din inspirasjonskilde og kraftsenter for egen utvikling.

 

Opptur og nedtur

Leder du egentlig like godt i usikkerhet og krise, som du gjør når det går bra? Har du tenkt over hvordan du omstiller deg selv når du står i en omstilling? Takler du både oppturen og nedturen like bra, og viser deg tillitsvekkende og troverdig? For når alt kommer til alt, hva blir du egentlig målt på? Hvordan du forvaltet suksessen? Eller også hvordan du taklet krisene, stress og tidspress?

 

Få nye perspektiver på egen lederrolle

Det å være leder er ikke bare krevende, det medfører også en viss personlig slitasje. Selv på en arbeidsplass med mange ansatte kan lederrollen paradoksalt nok være ganske ensom. Mange trenger å komme seg bort for en stund, til et sted hvor de kan få nye perspektiver og øke sin bevissthet på egen lederrolle.

Det er viktig å få styrket dine personlige kvaliteter som leder og løse opp eventuelle utfordringer. Målet må være at den enkelte lederen står best mulig rustet til å stå i lederskapet på en god måte – ikke bare som et instrument i bedriften, men også for å kunne være tilfreds i egen lederrolle over lengre tid.

 

Gleden i utvikling

Mennesker trenger gleden i utvikling og det er viktig at treningsfasiliteter foregår på en inspirerende og positiv måte. Vi trenger å kjenne på mestring. Når du tar i bruk naturen kommer du et skritt nærmere egen natur også. Kjenn for eksempel etter hva en topptur til Jotunheimen gjør med dine indre krefter.

Med hundekjøring må du for eksempel styre, være bestemt og ta kommando, og kjenne på krefter du kanskje ikke bruker så ofte. Det gir en trygghet bare å kjenne på slike krefter og vite at de er der. Det finnes utfordringer som passer for alle i naturens klasserom. Tenk bare på det å sitte foran bålet og la tankene vandre eller i lag med andre få feedback du kanskje aldri før har fått.

Det gjelder å utnytte naturens fasiliteter på en kreativ og samtidig pedagogisk stimulerende måte. I motsetning til ordinær klasseromsundervisning eller e-læring vil man i naturomgivelser kjenne mer på naturlige stress-situasjoner og hvordan kroppen virker inn.

Råskapet i det nye lederskapet byr på utfordringer. Det nytter ikke å lene seg tilbake. Som leder må du være forberedt og stille stødig i møte med usikre tider. Ta steget mot din utvikling og finn ut hvilket råstoff du er laget av!