Det er flere aspekter ved lederrollen som er tunge. Du skal tåle å bære både forventninger og risiko. Forskning viser at helsen til toppledere trolig er verre enn mange kanskje har trodd – og enkelte våger seg på påstanden om at «suksess» lett kan forbindes med smerte, stress og mangel på glede.

Hva gjør du for å sikre din egen eller dine ledere sin fysiske og psykiske helse? Er kapteinene rustet til å styre skuta inn i fremtiden? Er ledere overmennesker? Er det det vi forventer og ønsker?

I Timbr er vi opptatt av at lederen selv og hans overordnede finner en bærekraftig balanse. Det er sunt å by på egne svakheter, vise menneskelige sider og at du som leder ikke er en i ett og alt. Virksomheten du leder er avhengig av at du disponerer energi og tid slik at du unngår slitasje, går lei, holder for høyt stressnivå og at jobb (eller privatliv) lider. Begge deler synes like lite gunstig for prestasjon, trivsel og glede i arbeidssituasjonen. «Evner og prestasjon tar deg til toppen, men din karakter får deg til å bli der»

Ledelse er press og stress – givende og lærerikt! Jo bedre du kjenner hvem du er og hva du vil være som leder – dess friere står du til å velge hvordan du skal reagere og handle i ulike situasjoner.

Vi jobber med mål om å skape, vedlikeholde og etterleve gode vaner som gir deg energi, fokus og motivasjon. Evnen til å prioritere – jobbe smart vil være avgjørende for prestasjoner hos hver enkelt leder og i organisasjonen. I Timbr er vi opptatt av å oversette dette til praktisk og synlig handling sammen med deg i din arbeidshverdag. Hva innebærer det i praksis for deg å sikre at du holder på toppen? Hvor robust er du – og hva gjør du for å sikre at du tåler å stå i stormen?

Hva er en god balanse for deg? Balanse definerer vi som at det er samsvar mellom hva som er viktig for deg, virksomheten sine målsettinger – og hva du bruker tid og energi på i løpet av arbeidsuken.

Ledelse vil nødvendigvis innebære at du evner å håndtere og stå i utfordrende situasjoner. En vesentlig del av arbeidsoppgavene og rammene er satt – hva og hvor mye kan du reelt gjøre noe med og påvirke? Uforutsette hendelser, kriser og mediehåntering med mer. Forutsetter at du evner å sortere, beholde sinnsro – et kaldt hode og et varmt hjerte.

om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.