Faglig innhold

Ta vare – slik unngår du at virus tar over livet ditt

Hodet kaldt og hjertet varmt! Vår evne til til å beholde ro, konsentrasjon og produktivitet er spesielt utfordrende for oss nå. «Se nå», «siste oppdateringer», børsfall og push-varsler utfordrer våre responser, mentale tilstand og uro langt utover hva vi har...

We need to talk

We need to talk

Det å kunne være en god samtalepartner, vise menneskelighet og empati er kritisk i leder- og medarbeiderutvikling. Du vet, de samtalene som «binder oss sammen..» Korte glimt av menneskelighet. Summen av de skaper grunnlag for vekst, tillitt og mot. Storytelling,...

Ivareta deg selv

Ivareta deg selv

«Jeg har lært at idrett er idrett. Livet er noe helt annet» uttaler Therese Johaug i A-Magasinet 09.11.18. Det samme kan vel sies om jobben vår? Eller? Jobber og virksomheter vil komme og gå – gjennom et langt arbeidsliv. Jobb er jobb? I Timbr er vi opptatt av at vi...

Arbeidstrivsel

Arbeidstrivsel

Hva er det som gjør at medarbeiderne trives? Hva er det som gjør at du trives? Når vi trives på jobb – presterer vi bedre. Trivsel og arbeidsglede korrelerer. Trivsel og arbeidsglede gir bedre livskvalitet for den enkelte medarbeider og har mye å si for...

Endring og omstilling

Endring og omstilling

Enhver organisasjon i dag er i en eller annen transformasjon. «Endring er den nye normalen…» og enhver virksomhet og ledere som ikke evner å gjenfinne og fornye organisasjonen og seg selv er utsatt for høy risiko. Levetiden på forretningsmodeller synker og vi må...

Motivasjon

Motivasjon

Hvordan motiverer du deg – dag ut og dag inn? Hvordan behersker du kunsten å gjøre andre store? Det er godt dokumentert at trivsel på jobb henger sammen med indre motivasjon. Indre motiverte medarbeidere har det bedre på jobb og presterer bedre, akkurat som du selv...

Relasjoner

Relasjoner

Hele organisasjonen påvirkes positivt når ledere og medarbeidere har det godt sammen. En god relasjon kommer ikke av seg selv – og den er ferskvare. Eller som en av deltagerne på våre lederprogrammer så fint sier det: «det er som skittentøyvasken – det...

Resultatgrad – om målbare resultater

Resultatgrad – om målbare resultater

Du står som øverste ansvarlig for virksomhetens resultater. Vi jobber alltid med det som utgangspunkt. Det kan være både motiverende og tyngende – et stort ansvar som henger over deg som leder. Hvordan oppnå, øke og styrke virksomhetens resultatgrad? Vi jobber...

Selvinnsikt

Selvinnsikt

Emosjonell intelligens er en av de sterkeste indikatorene for suksess i business. EQ er ikke bare evnen til å identifisere og regulere dine egne følelser – men også evnen til å se og anerkjenne følelser hos andre mennesker. Emosjonell intelligens kan utvikles og...

Rolleforståelse

Rolleforståelse

Du er tilfeldigvis (mer eller mindre) leder. Det er en rolle du har fått, tatt eller blitt tildelt av ulike årsaker – sannsynligvis fordi du er skikkelig flink. Trolig får du ganske godt betalt for å ha den rollen. Grunnleggende er du et helt vanlig menneske. Du også....

Unngå slitasje

Unngå slitasje

Det er flere aspekter ved lederrollen som er tunge. Du skal tåle å bære både forventninger og risiko. Forskning viser at helsen til toppledere trolig er verre enn mange kanskje har trodd – og enkelte våger seg på påstanden om at «suksess» lett kan...

Strategi og planarbeid

Strategi og planarbeid

Det forventes at du har identifisert virksomhetens hvorfor, hva og hvordan, og at du kan kommunisere  disse. I Timbr er vi spesielt opptatt av dette i praksis: i hvilken grad kjennetegnes arbeidshverdagen, arbeidsprosessene, møtekulturen og samhandlingen av det...

Lederskap og tillit

Lederskap og tillit

Forskningen er overbevisende på at en medarbeidersentrert kultur er bra for business. Men hvordan kan du lykkes med å skape det?   I Harvard Business Review Jan-Feb 2017 Issue skriver Paul J. Zak i artikkelen «The Neuroscience of Trust»: «Å bygge en tillitsbasert...

Hvordan holde gode samtaler?

Jeg startet på min coachingutdannelse i 2005, og har siden da jobbet intenst med mennesker i ulike livssituasjoner – hvor samtalen har vært det sentrale verktøyet i arbeidet. Samtalen som utgangspunkt for etablering av tillit, fremtidstro, utforskning av muligheter,...

Sliten og lei av lederskapet?

Sliten og lei av lederskapet?

Vi i Timbr påstår at alle ansatte trenger å føle på prestasjon, utvikle seg å ha det moro på jobb. Enig? De fleste er det! Men klarer du det? Ikke du heller? Da er du ikke alene. Det er som regel ikke er vilje eller lysten det kommer ann på – men tiden, prioriteringen...

Det er instinktene som styrer oss

Det er instinktene som styrer oss

Dette er en røff påstand og jeg skal ikke generalisere. Allikevel tørr jeg påstå at det er instinktene som styrer mye av vår adferd. Instinktene sitter i ryggmarksrefleksene vår. Kommer et barn ut i veien når du kjører bil, handler du før du tenker. Du bremser....

Rå på lederutvikling

Rå på lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?   Å lede bevisst Det har aldri vært så vanskelig å være en god leder som det er i dag. Arbeidet preges av...

#timbreffekten:
Utvikling som setter seg i ryggmargen

Vi i Timbr bruker naturen og omgivelsene som arena og verktøy for at du skal oppnå #timbreffekten; utvikling som treffer både hodet og hjertet. Vi mener alle mennesker trenger å utvikle seg, kjenne på prestasjon – og samtidig ha det moro! I naturskjønne omgivelser i Gudbrandsdalen tilbyr vi utvikling på høyt nivå, prestasjonsfølelse og moro – førsteklasses og nytenkende utvikling.

Ønsker du å høre mer om #timbreffekten?

Vi i Timbr bruker naturen og omgivelsene som arena og verktøy for at du skal oppnå #timbreffekten; utvikling som treffer både hodet og hjertet. Vi mener alle mennesker trenger å utvikle seg, kjenne på prestasjon – og samtidig ha det moro! I naturskjønne omgivelser i Gudbrandsdalen tilbyr vi utvikling på høyt nivå, prestasjonsfølelse og moro – førsteklasses og nytenkende lederutvikling.